FAQ

1. Miks on vaja kalibreerida monitori?

Monitori kalibreerimine on vajalik Teie monitori näidatava kujutise usaldusväärsuse saavutamiseks. Pärast kalibreerimist saavutate värvide õige kuvamise monitoris, kujutise varjualal ja heledates alades taastuvad kadunud detailid, kujutis on maksimaalselt hele ja kontrastne. Võimalik on teha tulevase väljatrüki õiget ekraani värviproovi.

Kui Te näete numbreid 252 ja 4, pole kalibreerida vaja, see on küllalt hea tulemus. Kui Te neid numbreid ei näe, tähendab see, et Teie monitor ei kujuta mõningaid failis leiduvaid heleduse gradatsiooni astmeid ja järelikult on soovitatav seda kalibreerida.

f1

2. Mis on monitori kalibreerimise eesmärk?

Saavutada täpne värvikujutus, optimeerida heledust ja kontrastsust, alandada monitori häälestust optimeerides silmade koormust, nägemisväsimuse alandamine kestva kontoritöö korral.

Monitori ekraani õige häälestus vähendab silmade koormust.

NB! Monitori kalibreerimine ei kahjusta arvuti sisu ega avalda mõju selles sisalduvatele dokumentidele.

f2

3. Miks ei tohi monitori värve kalibreerida silma järgi?

Asi on selles, et inimaju suudab värve vastu võtta erinevalt, sõltuvalt vaatamistingimustest. Pildil all on selle kohta ilmekas näide. Aju arvab, et ruudud A ja B on erineva heledusega. Tegelikult on nad aga ühesugused!

f3f4

See illustratsioon näitab ilmekalt, miks arvuti kalibreerimisprogrammid ei saa olla efektiivsed ja miks monitori kalibreerimine kodustes tingimustes tulemusi ei anna. Olukorra muudab keerulisemaks ka värviseadmete ebalineaarsus.

4. Vajadus kalibreerida või milleks see?

Täpsemalt väljendudes kõlab see küsimus kõige sagedamini nii: „Miks pole võimalik luua universaalset tehasehäälestust?“

Põhjusi, miks seda pole võimalik teha, on mitu:

Esiteks, meie nähtavad värvid ei sõltu mitte üksnes sellest, millisena monitor neid füüsiliselt näitab, vaid ka vaatamistingimustest. Vaadake tähelepanelikult näidet allpool. Olen kindel, et mõistate kohe, millest jutt käib.

f5

On loomulik, et monitoride tootjad ei tea, millistes tingimustes Te monitori kasutate, aga see tähendab ka, et ei saa olla universaalset häälestust.

Teiseks, kujutis monitoril sõltub seosest monitori ja videokaardi vahel. Monitori tootja ei tea ka seda, milline on Teie videokaart.

Kolmandaks, kasutamise käigus muutuvad ka monitori taustvalguse parameetrid, mis mõjutavad kujutise värvi.

COLORPLAN EXPERT OÜ

Aadress: Estonia, Narva, Kreenholmi tn 25, 20203
Registrikood: 12949117
Telefon: (+372) 536 43 618
E-post: info@cpe.ee